สถานี ท้องถิ่นวนารมณ์ อ.เมืองอุบล, อุบลราชธานี 34000 รหัสวิทยุออนไลน์ : 340008

FM 101.50 MHz สถานี
นายประเสริฐ เผ่าพันธุ์ ผู้บริหารสถานี

พื้นที่ออกอากาศ

อ.เมืองและอ.ใกล้เคียง

ฟังออนไลน์ (สถานะ: ออฟไลน์)

http://pakeefm.org:8080/stream/340008/ ลิ้งค์วิทยุออนไลน์ คัดลอกลิ้งค์
http://pakeefm.org/340008 ลิ้งค์หน้าเพจ คัดลอกลิ้งค์

ช่องทางติดต่อ