สถานี เพื่อนคนทำงาน อ.โพนทอง, ร้อยเอ็ด 45110 รหัสวิทยุออนไลน์ : 451103

FM 88.50 MHz สถานี
นายนิพนธ์ บุตรทุมพันธ์ ผู้บริหารสถานี

พื้นที่ออกอากาศ

อ.โพนทองและอ.ใกล้เคียง

ฟังออนไลน์ (สถานะ: ออฟไลน์)

http://pakeefm.org:8080/stream/451103/ ลิ้งค์วิทยุออนไลน์ คัดลอกลิ้งค์
http://pakeefm.org/451103 ลิ้งค์หน้าเพจ คัดลอกลิ้งค์

ช่องทางติดต่อ